TeXempelvis

En blogg om typsättning med TeX och LaTeX

Latex och Matlab

Skriver man tekniska rapporter i Latex är det ofta man behöver infoga data beräknad eller analyserad i något externt program.

Infoga data i Latex-dokument kan man göra på många olika sätt och i några inlägg kommer jag ta upp olika metoder för att lösa detta. Den första metoden är från programmet skriva ut datan till en fil som är direkt läsbar från Latex. Det här är speciellt användbart om det bara är lite data man behöver eller om datan inte följer något egentligt system.

Anteckningar i dokumentutkast

När man skriver på dokument, speciellt längre sådana, så är det ofta man har versioner av dokumentet med kommentarer och information. Ett vanligt sätt att göra det här på är att skriva texten i en annan färg, i fet stil eller liknande formatering som sticker ut. Detta flera problem, bland annat så sticker texten ut så att det blir svårläst och dels är det lätt att glömma kvar sådan text i dokumenten i den slutgiltiga versionen, vilket givetvis inte är roligt.

Detta är ett vanligt problem, och det finns således ett paket som kan hjälpa med detta, todonotes-paketet.

Nystart på bloggen

Som ni säkert har noterat så har det varit dåligt med uppdateringar på bloggen. Nu försöker jag dock med en nystart och förhoppningsvis så kommer det uppdateringar här igen. Det kommer att vara mestadels kortare inlägg och tips blandat med längre inlägg då och då.

Dessutom kommer jag hålla i en introduktion till LaTeX genom E-sektionens teletekniska avdelning (ETA) på Chalmers, och mycket av materialet från de föreläsningarna kommer att publiceras här.

TeX Live 2013 släppt

I förrgår släpptes den nya versionen av TeX Live, lämpligt döpt till TeX Live 2013. Den som har läst tidigare inlägg på bloggen ser att jag förespråkar TeX Live över till exempel MikTeX och anledningarna till detta är flera, bland annat så innehåller TeX Live en del användbara program och paket som inte finns i MikTeX. Vidare så finns TeX Live till samtliga vanliga operativsystem, så om man är flera som arbetar på ett dokument kan man enkelt se till att alla har samma version och distribution installerad.

Gamla kommandon och paketet nag

Latex och TeX har funnits i många år och många av paketen och kommandona som introducerades då Latex kom har ersatts av nyare eller uppdaterade paket. Ofta är de nyare kommandona tydligare och ger mer konsekvent utseende. På grund av detta bör man vara lite kritisk om man läser gamla instruktioner, som inte alltid är uppdaterade med det nyare kommandona.

Presentation av TeX och Latex

Jag höll idag en introduktion till Latex för några studenter ur min och en annan kandidatarbetesgrupp. Tanken med genomgången var att introducera Latex och ge nödvändiga baskunskaper för att kunna skriva enklare dokument och delar av gemensamma arbeten.

Under genomgången använde jag en presentation som nu finns upplagd på Github. Delar av presentationen kan definitivt förbättras och en del bilder kan bli lite snyggare, men tanken är att jag ska förbättra den efterhand som jag får respons. Om det är något ni tycker bör läggas till eller tas bort får ni gärna kommentera antingen här eller på Github. En typsatt pdf-version finns även den att tillgå på Github.

För att göra presentationen har jag använt Beamer, en dokumentklass just för att typsätta presentationer. Den innehåller många användbara funktioner, bland annat möjligheten att göra åhörarkopior. Utöver dessa ändrar den på en del Latex-kommandon för att anpassa det bättre till visning på skärm eller projektor.

En längre beskrivning av Beamer kan nog dyka upp här så småningom, men manualen är mycket läsvärd och innehåller det mesta man behöver veta.

Vad är TeX? En kort introduktion

Som jag skrev i det förra inlägget syftar inte den här bloggen på att vara en nybörjarintroduktion till Latex, länkar till sådana finns i slutet av det här inlägget. Jag tycker ändå att det är lämpligt med en liten kort introduktion till vad TeX och Latex är, om inte annat för att klargöra begrepp.

Välkomna till TeXempelvis

TeXempelvis är en nystartad blogg som kommer att handla om att skriva dokument med TeX och Latex.

Min huvudsakliga tanke är att informera om alla de möjligheter som finns med LaTeX och att, med exempel, introducera paket som gör olika uppgifter lättare. Även inlägg av typen “tips och trix” kommer förekomma.