TeXempelvis

En blogg om typsättning med TeX och LaTeX

Presentation av TeX och Latex

Jag höll idag en introduktion till Latex för några studenter ur min och en annan kandidatarbetesgrupp. Tanken med genomgången var att introducera Latex och ge nödvändiga baskunskaper för att kunna skriva enklare dokument och delar av gemensamma arbeten.

Under genomgången använde jag en presentation som nu finns upplagd på Github. Delar av presentationen kan definitivt förbättras och en del bilder kan bli lite snyggare, men tanken är att jag ska förbättra den efterhand som jag får respons. Om det är något ni tycker bör läggas till eller tas bort får ni gärna kommentera antingen här eller på Github. En typsatt pdf-version finns även den att tillgå på Github.

För att göra presentationen har jag använt Beamer, en dokumentklass just för att typsätta presentationer. Den innehåller många användbara funktioner, bland annat möjligheten att göra åhörarkopior. Utöver dessa ändrar den på en del Latex-kommandon för att anpassa det bättre till visning på skärm eller projektor.

En längre beskrivning av Beamer kan nog dyka upp här så småningom, men manualen är mycket läsvärd och innehåller det mesta man behöver veta.

Comments