TeXempelvis

En blogg om typsättning med TeX och LaTeX

TeX Live 2013 släppt

I förrgår släpptes den nya versionen av TeX Live, lämpligt döpt till TeX Live 2013. Den som har läst tidigare inlägg på bloggen ser att jag förespråkar TeX Live över till exempel MikTeX och anledningarna till detta är flera, bland annat så innehåller TeX Live en del användbara program och paket som inte finns i MikTeX. Vidare så finns TeX Live till samtliga vanliga operativsystem, så om man är flera som arbetar på ett dokument kan man enkelt se till att alla har samma version och distribution installerad.

Vad är då TeX Live 2013?

TeX Live är som sagt en distribution som hämtar paket från Comprehensive TeX Archive Network (CTAN), men också många kompilerade binärer. Under året så uppdateras paket på CTAN, men de kompilerade programmen gör det normalt sett inte. Detta har flera anledning, men en är att uppgraderingar av programmen kräver att flera andra filer och bibliotek uppdateras samtidigt och det är svårt att samordna detta med löpande uppdateringar. En annan anledning är att kompilering– och testfaserna tar mycket tid och arbete och alla som jobbar med programmet gör det på sin fritid.

Inför varje ny utgåva av programfilerna så låses utvecklingen och sedan är det flera steg av kompileringar och tester. Detta görs givetvis för att få bort buggar, men även för att säkerställa att programmen kan köras på alla de plattformar som stöds. Hur ofta sådana saker görs varierar mellan olika program och projekt, ser man till exempel på Linux-distributioner så sker det allt ifrån löpande till med flera års mellanrum. Ofta stöds två eller tre versioner parallellt, men så är inte fallet med TeX Live, där stöds bara den senaste versionen.

Dessa årliga uppdateringar har dessutom andra fördelar, varje år trycks distributionen på dvd som man antingen kan köpa via TeX User Group (TUG) eller få hemskickad gratis om man är medlem i TUG. Det är enkelt att arkivera äldre års versioner för att ge bakåtkompatibilitet så att ens gamla dokument ska gå att kompilera även i framtiden.

Vad är nytt i TeX Live 2013?

Givetvis finns det flera uppdateringar i programmen, vilket kan läsas på bland annat TeX Live:s nyheter, men även på de olika projekthemsidorna.

Uppdateringarna innefattar bland annat:

  • Uppdateringar till Lua 5.2 i LuaTeX
  • Microtype stöder nu protusion, font expansion och tracking i LuaTeX. Exakt vad det här innebär kommer i ett framtida inlägg, men det är små typsättningsmetoder för att förbättra utseendet på dokumenten. De har länge stötts av pdfTeX, men att stödet även finns i LuaTeX är praktiskt bland annat för att pdfTeX inte längre utvecklas.
  • Flera uppdateringar i XeTeX:s bibliotek och buggfixar.

Installation och uppdateringar

På grund av ändrad mappstruktur går det inte att uppdatera en äldre version av tlmgr, som pakethanteraren heter, till version 2013, utan programmet måste installeras om. Det är dock inga problem att ha flera versioner installerade parallellt, men på Linux och Mac OS (samt andra UNIX-baserade operativsystem) behöver PATH, sökvägen till programmen, uppdateras. Hur man för just sitt operativsystem finner man lätt med en sökning på Google. På Windows sker däremot detta automatiskt vid installationen av programmet.

Ominstallation kräver dock att samtliga paket och filer laddas ner igen, så det kan ta en liten stund beroende på hur snabb uppkoppling man har.

Hjälp och guider för hur man installerar finns på TUG:s hemsida.

Comments