TeXempelvis

En blogg om typsättning med TeX och LaTeX

Välkomna till TeXempelvis

TeXempelvis är en nystartad blogg som kommer att handla om att skriva dokument med TeX och Latex.

Min huvudsakliga tanke är att informera om alla de möjligheter som finns med LaTeX och att, med exempel, introducera paket som gör olika uppgifter lättare. Även inlägg av typen “tips och trix” kommer förekomma.

Bloggen är egentligen inte riktad mot nybörjare som aldrig har skrivit något i Latex, inte heller mot vana utvecklare som skriver egna paket och dokumentklasser. Målgruppen är istället alla de vanliga användare som skriver uppsatser, rapporter och andra dokument och vill lära sig att bättre utnyttja de möjligheter som finns.

Fokus kommer vara på Latex, men oundvikligen kommer det ibland handla om ren TeX. Möjligtvis kommer det skrivas artiklar även om Context, men det är inget som jag prioriterar inledningsvis.

Eftersom Latex är utmärkt att skriva rapporter i och speciellt då flera författare är inblandade så kommer det antagligen skrivas inlägg om hur man bör tänka när man är flera författare i samma dokument. Man kan i de fallen till exempel dela upp dokumentet i flera filer eller använda ett versionshanteringssystem som Git eller Mercurial.

Jag som skriver här är en 25-årig student som läser elektroteknik på Chalmers. Latex är något som normalt inte lärs ut på Chalmers men jag hade börjat använda det innan jag började läsa och trivdes bra med det. När det började komma inlämningar som innehöll mycket matte insåg jag ytterligare vilka styrkor Latex har och gick över till att skriva alla dokument i Latex. Efter hand som jag har velat anpassa dokument till svenska konventioner, eller bara velat att de ska se ut på ett speciellt sätt, har mina kunskaper i Latex ökat.

Om ni önskar något speciellt innehåll får ni gärna skriva en kommentar nedan så ska jag försöka tillgodose detta.

Comments